Säätäneet lakeja valtuuttamalla lisää

Jo aikaisemmin totesin, että kullakin heimolla on oma, ainutlaatuinen rauhansopimuksensa tai muu sopimuksensa liittovaltion hallituksen kanssa, jossa sen itsehallintoelimet y.m. määritellään. Kun heimot lisäksi ovat itsemääräämisoikeuttaan käyttäen säätäneet omia lakejaan, lakien kirjo on suuri. ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin, keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten ... Jo aikaisemmin totesin, että kullakin heimolla on oma, ainutlaatuinen rauhansopimuksensa tai muu sopimuksensa liittovaltion hallituksen kanssa, jossa sen itsehallintoelimet y.m. määritellään. Kun heimot lisäksi ovat itsemääräämisoikeuttaan käyttäen säätäneet omia lakejaan, lakien kirjo on suuri.

UUSI HIRVASRUMPU: Mohikaanien laki